Artikel voor onderwijs en opleiding

Chronische diarree in de dagelijkse praktijk

Toiletdeur die op slot zit
Luisteren
A. Christine W. Vos
Elisabeth M. Terveer
Jan W. van ’t Wout
Marc A.M. van Wijk
Josbert J. Keller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7695
Abstract

Dit artikel is een actualisatie van een eerder verschenen leerartikel chronische diaree (D2827). In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?


⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 6 juli 2025.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Samenvatting

Chronische diarree komt op alle leeftijden voor en is een veelvoorkomende reden voor een bezoek aan de huisarts of een medisch specialist. De differentiaaldiagnose van chronische diarree is uitgebreid en het achterhalen van de onderliggende oorzaak kan een uitdaging zijn. In dit artikel beantwoorden wij 12 prangende vragen over chronische diarree uit de praktijk.

Luisterversie

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.

Inloggen
Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. A.C.W. Vos, aios mdl; dr. J.J. Keller, mdl-arts (beiden tevens: afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, LUMC, Leiden). Afd. Interne Geneeskunde: dr. J.W. van ’t Wout, internist (tevens: afd. Interne Geneeskunde, LUMC, Leiden). LUMC, afd. Medische Microbiologie, Leiden: drs. E.M. Terveer, medisch microbioloog. Zorgorganisatie Eerste Lijn, Naaldwijk: dr. M.A.M. van Wijk, huisarts.

Contact J.J. Keller (j.keller@haaglandenmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. T. van Gool, arts-parasitoloog (Amsterdam UMC), en dr. E.J. Kuijper, medisch microbioloog (LUMC), gaven commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
A. Christine W. Vos ICMJE-formulier
Elisabeth M. Terveer ICMJE-formulier
Jan W. van ’t Wout ICMJE-formulier
Marc A.M. van Wijk ICMJE-formulier
Josbert J. Keller ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
10 vragen over
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Goed om een nascholings artikel over diarree te lezen, een vaak ondergeschoven onderwerp met grote impact op de kwaliteit van leven.

Heel fijn dat de nucleaire SeHCAT scan genoemd wordt, een betrouwbaar diagnostisch onderzoek naar galzoutmalabsorptie.

Dit onderzoek is evidence based en goed gevalideerd. In ons omringende landen wordt het regulier uitgevoerd en staat het in de richtlijnen.

U heeft gelijk met uw melding dat dit onderzoek beperkt beschikbaar is. Maar dat is zeker geen voldongen feit.

De SeHCAT scan kan in principe eenvoudig uitgevoerd worden op elke afdeling nucleaire geneeskunde in Nederland. Protocollen en materiaal zijn toegankelijk.

Als er vragen over dit onderzoek zijn wat betreft uitvoering, beschikbaarheid of interpretatie dan hoor ik dat graag.

Bij aandacht voor diarree hoort ook aandacht voor goede diagnostiek. Dit onderzoek is niet bij elke patiënt met diarree geïndiceerd, en bij verdenking galzoutmalabsorptie is een proefbehandeling mogelijk, maar in een aantal gevallen heeft een SeHCAT scan zeker toegevoegde waarde.

Een korte uitleg over SeHCAT is online te vinden: https://www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl/public/data/file/articles/TVNG-2021-02-03.pdf

Jules Lavalaye, nucleair geneeskundige Sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein Utrecht, j.lavalaye@antoniusziekenhuis.nl

dr. J. Lavalaye, nucleair geneeskundige
Literatuur

https://www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl/public/data/file/articles/TVNG-2021-02-03.pdf

Fani B, Bertani L, Paglianiti I, et al. Pros and Cons of the SeHCAT Test in Bile Acid Diarrhea: A More Appropriate Use of an Old Nuclear Medicine Technique. Gastroenterol Res Pract. 2018 Nov 26;2018:2097359. doi: 10.1155/2018/2097359.

NICE. National Institute for Health and Care Excellence [online]. SeHCAT (Tauroselcholic [75Selenium] acid) for the investigation of bile acid malabsorption (BAM) and measurement of bile acid pool loss. http://guidance.nice.org.uk/DT/8 (2013).