Als coeliakie niet beter wordt

Klinische praktijk
Roy L.J. van Wanrooij
E. Andra Neefjes-Borst
B. Mary E. von Blomberg
Chris J.J. Mulder
Gerd Bouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4843
Abstract

Dames en Heren,

Coeliakie is een chronische darmziekte veroorzaakt door intolerantie tegen gliadine, een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge en gerst. Hierdoor ontstaat een chronische ontstekingsreactie in de dunne darm die leidt tot vlokatrofie en dientengevolge het optreden van diarree, buikpijn en malabsorptie. Tijdens deze ontstekingsreactie ontstaan er antistoffen tegen zowel gliadine als weefseltransglutaminase, een enzym dat uit cellen vrijkomt als gevolg van weefselschade. Hierdoor is er bij coeliakie zowel sprake van een voedingsintolerantie als van een auto-immuunaandoening.

Een glutenvrij dieet leidt meestal tot een snelle verbetering van de klachten met verdwijnen van de antistoffen en volledig herstel van de dunne darmmucosa. Bij een kleine groep patiënten persisteren of recidiveren de klachten echter, ondanks een strikt glutenvrij dieet.1 Dit kan diverse oorzaken hebben die wij aan de hand van de volgende casussen illustreren.

Patiënt A is een 62-jarige vrouw met coeliakie waarvoor zij sinds 1 jaar een glutenvrij…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. R.L.J. van Wanrooij, arts-onderzoeker; prof.dr. C.J.J. Mulder en dr. G. Bouma, maag-darm-leverartsen.

Afd. Pathologie: drs. E. A. Neefjes-Borst, patholoog; dr. B.M.E. von Blomberg, medisch immunoloog.

Contact drs. R.L.J. van Wanrooij (rl.vanwanrooij@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de aanstelling van drs. R.L.J. van Wanrooij wordt gefinancierd door het Celiac Disease Consortium.
Aanvaard op 27 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Roy L.J. van Wanrooij ICMJE-formulier
E. Andra Neefjes-Borst ICMJE-formulier
B. Mary E. von Blomberg ICMJE-formulier
Chris J.J. Mulder ICMJE-formulier
Gerd Bouma ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties