Denk erom bij onverklaarbare buikpijn en diarree

Neuro-endocriene tumoren van de dunne darm

Klinische praktijk
Gaston J.H. Franssen
Tessa M. van Ginhoven
Johannes Hofland
Richard A. Feelders
Wanda Geilvoet
J. Jan B. van Lanschot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4235
Abstract

Dames en Heren,

Wanneer een patiënt zich presenteert met buikpijn of diarree staat een neuro-endocriene tumor (NET) niet hoog in de differentiële diagnose. Toch moet in specifieke gevallen een relatief zeldzame aandoening als een NET worden overwogen. Deze diagnose wordt vaak laat gesteld, terwijl het belangrijk is om al in een zo vroeg mogelijk stadium te beginnen met een behandeling. Wij beschrijven twee patiënten met typische presentaties en complicaties van een NET van de dunne darm.

Patiënt A, een 58-jarige stratenmaker, werd door zijn huisarts naar de mdl-arts verwezen vanwege buikpijn en diarree. Als enige relevante antecedenten had hij een mononier links en arteriële hypertensie. Sinds het ontstaan van de klachten, 4 maanden eerder, was hij 15 kg afgevallen. Bij hartauscultatie werd ter hoogte van de 4e intercostale ruimte rechts parasternaal een holosystolische souffle graad III ontdekt. Het buikonderzoek, inclusief rectaal toucher, bracht geen afwijkingen aan het licht. Bij laboratoriumonderzoek werden een nierinsufficiëntie en een proteïnurie opgemerkt. Fecesonderzoek toonde geen infectieuze ziekteverwekker. Bij oesofagogastroduodenoscopie en de daarbij afgenomen duodenumbiopten werden geen afwijkingen aangetroffen, met name geen aanwijzingen voor een malabsorptieprobleem. Tijdens de coloscopie en in de biopten die daarbij afgenomen waren, werden een aspecifieke ileïtis terminalis en een rechtszijdige colitis gevonden, maar een zekere diagnose kon niet worden gesteld.

Op basis van de werkhypothese ‘inflammatory bowel disease’ (IBD) begon de patiënt aan een behandeling met mesalazine…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Chirurgie: drs. G.J.H. Franssen en dr. T.M. van Ginhoven, oncologisch chirurgen; prof.dr. J.J.B. van Lanschot, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg. Afd. Inwendige geneeskunde, sector Endocrinologie: dr. J. Hofland en dr. R.A. Feelders, internisten-endocrinologen; W. Geilvoet, MANP, verpleegkundig specialist endocrinologie.

Contact G. Franssen (g.franssen@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Gaston J.H. Franssen ICMJE-formulier
Tessa M. van Ginhoven ICMJE-formulier
Johannes Hofland ICMJE-formulier
Richard A. Feelders ICMJE-formulier
Wanda Geilvoet ICMJE-formulier
J. Jan B. van Lanschot ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties