Een vrouw met cyclisch bloedverlies uit haar navel

Wat is de diagnose?
Sadé N.S. Daal
Freek E. van Slooten
J.C.M. (Hans) van Huisseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8104
Abstract
Download PDF

Casus

Een 33-jarige patiënte werd naar ons verwezen vanwege een 4 maanden bestaande, pijnlijke afwijking in haar navel, die bloedde tijdens haar menstruaties. Patiënte had geen relevante voorgeschiedenis. Haar menstruatiecyclus was regelmatig, maar zij had tijdens de menstruaties wel last van dysmenorroe, lage rugpijn en pijn in de rechter schouder. Ook had zij tijdens de menstruatie krampende pijn bij defecatie en een drukkend gevoel in haar buik bij mictie. Zij was sinds 3 maanden gestopt met de pil vanwege een kinderwens. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een kleine papuleuze afwijking in de navel. Deze was rood-roze van kleur en pijnlijk bij aanraking (figuur a). Bij gynaecologisch onderzoek en transvaginale echografie zagen wij geen afwijkingen. Gezien het cyclische karakter van haar klachten, stelden wij ‘endometriosehaard in de navel’ als werkdiagnose en planden wij een excisie van de afwijking in haar navel. In de tussenliggende periode raakte patiënte zwanger; er was sprake van een extra-uteriene graviditeit. Daarom veranderden wij de ingreep naar een laparoscopische tubotomie. Hierbij werden ook de endometriosehaarden gecoaguleerd en werd de tumor uit de navel verwijderd. Bij pathologisch onderzoek van het weefsel bleek er inderdaad sprake van een endometrioom in haar navel. Endometriose in de navel, ook wel ‘Villars nodule’ genoemd, komt voor bij 0,4-4% van de vrouwen met endometriose en kan het enige herkenbare symptoom zijn. Deze vrouwen hebben een cyclisch aanwezige zwelling en pijn in hun navel; 50% van deze vrouwen vertoont ook bloedverlies uit deze zwelling (figuur b).

Diagnose

Endometriosehaard in de navel (Villars nodule).

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en verloskunde, Gouda.

Drs. S.N.S. Daal, anios gynaecologie; drs. F.E. van Slooten, tropenarts; dr. J.C.M. van Huisseling, gynaecoloog.

Contact drs. S.N.S Daal (sade.daal@ghz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sadé N.S. Daal ICMJE-formulier
Freek E. van Slooten ICMJE-formulier
J.C.M. (Hans) van Huisseling ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties