Een vrouw met bultjes op de huid en in een tatoeage

Wat is de diagnose?
Sanne L.C. Wijtvliet
Roël A.M. Chin-A-Lien
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3931
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een gezonde 32-jarige vrouw kwam op de polikliniek Dermatologie met sinds 3 maanden uitbreidende erythematosquameuze papels ter plaatse van tatoeages op de rechter bovenarm en de rechter enkel (figuur). Later ontstonden erythemateuze papels op de niet-getatoeëerde huid van de rechter knie. Wij dachten aan een allergie voor de kleurstof van de tatoeage of aan een köbnerfenomeen bij sarcoïdose als gevolg van de tatoeage. Het köbnerfenomeen houdt in dat een nieuwe afwijking in voorheen gezonde huid ontstaat door een licht trauma, bijvoorbeeld krabben. Histopathologisch onderzoek van huidbiopten van alle 3 de lokalisaties toonde een beeld passend bij een granulomateuze ontsteking. Aangezien de tatoeage-inkt niet in de huid van de rechter knie aanwezig was, leek een reactieve verandering op de inkt onwaarschijnlijk. Bij laboratoriumonderzoek bleek de serumactiviteit van ACE verhoogd te zijn en een röntgenfoto van de thorax liet vergrote pulmonale hili zien. Een CT-scan van de thorax toonde hilaire en mediastinale lymfomen bij toegenomen interstitiële longtekening, suggestief voor sarcoïdose. Patiënte werd behandeld met lokale betamethasonzalf. Huidafwijkingen in tatoeages kunnen een zeldzame eerste uiting zijn van systemische sarcoïdose. Daarom is histologisch onderzoek van de afwijking noodzakelijk ter ondersteuning van de diagnose. Tevens is verdere inventarisatie en periodieke follow-up van de mogelijk andere aangedane orgaansystemen aangewezen. Tot de behandelingsmogelijkheden van cutane sarcoïdose behoren topicale of intradermale glucocorticoïden of systemische therapie bij onvoldoende respons op lokale behandeling.

Figuur 1

Diagnose

Sarcoïdose als gevolg van een köbnerfenomeen na tatoeage.

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Dermatologie, Almere.

Drs. S.L.C. Wijtvliet, aios dermatologie (tevens Academisch Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Amsterdam); drs. R.A.M. Chin-A-Lien, dermatoloog.

Contact drs. S.L.C. Wijtvliet (sannewijtvliet@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 18 augustus 2011

Gerelateerde artikelen

Reacties