Een vrouw met buikpijn, misselijkheid en braken

Wat is de diagnose?
Antoinette Stolwijk
Georges Vles
Meindert Sosef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6566
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 82-jarige vrouw bezocht de Spoedeisende Hulp vanwege buikpijn, misselijkheid en braken. Haar medische voorgeschiedenis vermeldde alcoholische levercirrose en ernstige COPD. Bij lichamelijk onderzoek had zij een opgezet abdomen met hoogklinkende peristaltiek, passend bij ileus. Een CT-scan van abdomen liet herniatie van het ileum door het rechter foramen ischiadicum majus zien, met distensie van de maag en dunnedarmlissen in het traject vóór de herniatie (figuur 1). Wij stelden de diagnose ‘hernia ischiadica’. We verrichtten een laparotomie, waarbij we de vitale darm uit het defect in de bekkenbodem haalden (figuur 2). De breukpoort sloten we met vicrylhechtingen en omentumplastiek. Patiënte herstelde voorspoedig.

Een hernia ischiadica is zeer zeldzaam. Op basis van de ongeveer 100 beschreven casussen wereldwijd weten we dat de aandoening vaker voorkomt bij vrouwen en zwelling, abdominale pijn, ischias, ileus of urosepsis kan veroorzaken. De diagnose wordt bij slechts een minderheid van de patiënten al vermoed bij het lichamelijk onderzoek; vaak wordt de diagnose gesteld op basis van beeldvormend onderzoek van het abdomen of tijdens diagnostische laparoscopie. Meestal is er sprake van een herniatie door het foramen ischiadicum majus; zelden is er herniatie door het foramen ischiadicum minus. De breukinhoud kan uit ovarium, ureter of darm bestaan. Operatieve correctie wordt aanbevolen, maar adviezen over de te gebruiken operatietechniek ontbreken.

Figuur 1
Figuur 2

Diagnose

Mechanische ileus bij hernia ischiadica.

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Heerlen.

Drs. A. Stolwijk, aios plastische chirurgie, dr. G.F.Vles, aios orthopedische chirurgie; dr. M. Sosef, gastro-intestinaal chirurg.

Contact dr. G.F. Vles (GFVles@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Antoinette Stolwijk ICMJE-formulier
Georges Vles ICMJE-formulier
Meindert Sosef ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties