Zeldzaam fenomeen bij een blanco medische voorgeschiedenis

Acute buik door inwendige herniatie

Ilustratie van maag, galblaas en lever
Hector W.L. de Beaufort
Vincent P. Groot
Thomas L. Bollen
Koen F. Berben
M.J. (René) Wiezer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6826
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een ongebruikelijke oorzaak van buikpijn is een inwendige herniatie van de dunne darm door het foramen van Winslow, de opening tussen het peritoneum en de bursa omentalis die zich caudaal van de lever en dorsaal van het omentum minus bevindt.

Casus

De patiënt is een 45-jarige man die ’s nachts op de Spoedeisende Hulp kwam met acuut ontstane buikpijn op basis van een herniatie van de dunne darm door het foramen van Winslow. Tijdens spoedlaparoscopie werd de dunne darm met een naald gedecomprimeerd, waarna deze kon worden gereponeerd. Het punctiedefect werd overhecht. Op dag 8 na de operatie kon patiënt in goede klinische toestand worden ontslagen.

Conclusie

Inwendige herniatie van de dunne darm door het foramen van Winslow is een zeldzame oorzaak van een acute buik. De behandeling is chirurgisch, waarbij de dunne darm via laparoscopie dan wel laparotomie wordt gereponeerd.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, afd. Chirurgie: dr. H.W.L. de Beaufort en dr. V.P. Groot, aiossen; dr. M.J. Wiezer, chirurg; afd. Radiologie: dr. T.L. Bollen, radioloog. Apotheek Sam van Houten, Amsterdam: drs. K.F. Berben, apotheker.

Contact H.W.L. de Beaufort (h.de.beaufort@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hector W.L. de Beaufort ICMJE-formulier
Vincent P. Groot ICMJE-formulier
Thomas L. Bollen ICMJE-formulier
Koen F. Berben ICMJE-formulier
M.J. (René) Wiezer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties