Een vrouw met acute buikpijn in de nacht

Wat is de diagnose?
Joeri A.J. Douma
Frans van Hoorn
Rob J.L. Klaassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7002
Abstract

Een 43-jarige vrouw kwam naar de Spoedeisende Hulp omdat zij ‘s nachts wakker was geworden met acute pijn in de bovenbuik; ook had zij enkele malen gebraakt. Wij zagen een vrouw met veel pijn, de pijn was erger bij een liggende houding. Behoudens drukpijn in epigastrio waren er geen afwijkingen bij onderzoek van de buik, het hart en de longen; de peristaltiek klonk niet-afwijkend. Een thoraxröntgenfoto liet in de rechter thoraxhelft meerdere luchtconfiguraties zien die geduid werden als de maag en een colonlis (figuur a). De CT-scan van het abdomen toonde aan de rechter ventrale zijde van het diafragma een…

Auteursinformatie

Zaans Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Zaandam.

Drs. J.A.J. Douma, aios interne geneeskunde; dr. R.J.L. Klaassen, internist; drs. F. van Hoorn, radioloog.

Contact drs. J.A.J. Douma (joeridouma@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Joeri A.J. Douma ICMJE-formulier
Frans van Hoorn ICMJE-formulier
Rob J.L. Klaassen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Om voor publicatie in aanmerking te komen moet de behandeling van een bepaald ziekte geval aan zekere voorwaarden voldoen. Het ziektebeeld moet uitzonderlijk zijn en de behandelaars moeten met hun werk een zekere prestatie hebben neergezet. Maar vooral moet er een leermoment zijn en tenslotte moet de geleverde prestatie in het auteurschap weerspiegeld worden.

In de bespreking van de “Vrouw met acute buikpijn in de nacht” heb ik de fraaie plaatjes bewonderd. Maar ik heb me vooral afgevraagd wat het leermoment is, en me verbaasd dat dit ziekte geval door deze auteurs wordt gepubliceerd.

De belangrijkste bijdrage aan de geslaagde behandeling van patiënte heeft daaruit bestaan dat de auteurs driemaal een kruisje op de juiste plaats hebben gezet: Eerst bij X Thorax, vervolgens bij CT Thorax en tenslotte bij Consult chirurg. En natuurlijk zijn de plaatjes accuraat door de radioloog beschreven.

De grootste bijdrage in de behandeling werd echter geleverd door de chirurg die bij nacht en ontij met zijn of haar OK team een prestatie van formaat heeft neergezet met de operatieve correctie van deze zeldzame afwijking.

Het stoort mij dan ook enigszins dat deze operatie wordt afgedaan als een vierde kruisje op een aanvraag formulier. Maar ook dat de chirurg niet bij de auteurs of tenminste in een dankwoord vermeld wordt. Het lijkt me dat de redactie in deze tijd van Plagiaat Bestrijding iets zorgvuldiger zou mogen zijn wanneer beschouwende auteurs willen pronken met het werk van snijdende collega’s.

Het belangrijkste leermoment van dit ziektegeval lijkt me dan ook dat een patiënt met een acute buik ingestuurd moet worden naar de specialist die de aandoening ook kan verhelpen.

 

Dr R.Voorhoeve, chirurg, Meander MC

Wie is er auteur?

De redactie bepaalt niet wie er auteur van een artikel is. We krijgen wel vaker vragen of behandelaars niet allemaal auteur kunnen of zelfs moeten zijn.

Uitsluitend behandelen is geen reden voor auteursschap. Er zijn internationale regels waaraan auteurs moeten voldoen. De huidige eisen (http://www.icmje.org/ethical_1author.html) worden binnenkort nog verder aangescherpt om onterechte auteurschappen tegen te gaan, We zullen daarover heel binnenkort publiceren.

 

Hoofdredactie