Een radiologisch onderzoek naar het mechanisme van de rectumprolaps en het resultaat van de achterste rectopexie

Onderzoek
J.H.C. Kuijpers
H. de Morree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:593-6
Abstract

Samenvatting

Bij 22 patiënten met een rectumprolaps werd defecografisch onderzoek verricht, waarbij de kenmerken van de prolaps werden bepaald. Drie maanden na het verrichten van een achterste rectopexie werd bij 16 van 18 geopereerde patiënten een controledefecografie verricht. Er waren geen recidieven. Alle bij het röntgenonderzoek gevonden kenmerken van het prolapsmechanisme waren verdwenen. Stenosering door de fixatie werd niet gezien. De toegepaste methode heft het prolapsmechanisme volledig op. Bij twijfel of bij een prolaps werkelijk de gehele rectumwand is betrokken of wanneer een rectumprolaps moeilijk is op te wekken tijdens onderzoek is defecografisch onderzoek geïndiceerd.

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, afd. Algemene Heelkunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.J.H.C.Kuijpers en H.de Morree, chirurgen.

Contact dr.J.H.C.Kuijpers

Ook interessant

Reacties