Een peuter met een zeldzame complicatie van roodvonk

Klinische praktijk
Maaike P. Smit
Najma S. Abdullahi
Boudewijn Bakker
Annette P.M. van den Elzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3081
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Hemolytische groep A-streptokokken (GAS) zijn de meest voorkomende bacteriële verwekkers van infecties in Nederland. Deze bacterie kan veel verschillende niet-invasieve infecties veroorzaken, zoals roodvonk.

Casus

Een 2-jarig meisje presenteerde zich met koorts, tachycardie, exantheem en een zwelling in de hals. Op verdenking van roodvonk met flegmone van de hals behandelden wij haar met antibiotica en ondersteunende therapie. De bloed- en keelkweek lieten groei zien van hemolytische GAS. Laboratoriumonderzoek toonde geringe hyperthyreoïdie en echografie van de hals liet een inhomogeen aspect van de schildklier zien. Wij stelden de diagnose ‘infectieuze thyreoïditis’, een zeldzame complicatie van een infectie met hemolytische GAS. Een fistel vanuit de sinus piriformis kon niet worden aangetoond.

Conclusie

Hoewel GAS-infecties frequent voorkomen, zijn complicaties als thyreoïditis zeldzaam. Wanneer een patiënt op de kinderleeftijd wordt gediagnosticeerd met infectieuze thyreoïditis moet een fistel vanuit de sinus piriformis overwogen worden. Patiënten met een dergelijke congenitale malformatie hebben een verhoogd risico op recidiverende infectieuze thyreoïditis en abcesvorming van de schildklier.

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Kindergeneeskunde, Delft: drs. M.P. Smit, anios kindergeneeskunde; drs. N.S. Abdullahi, aios kindergeneeskunde; dr. B. Bakker, kinderarts-endocrinoloog; dr. A.P.M. van den Elzen, kinderarts.

Contact A.P.M. van den Elzen (a.vandenelzen@rdgg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maaike P. Smit ICMJE-formulier
Najma S. Abdullahi ICMJE-formulier
Boudewijn Bakker ICMJE-formulier
Annette P.M. van den Elzen ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties