Een peuter met een status dystonicus door medicatie

Casuïstiek
15-06-2021
Birgit van Dooijeweert, Anna Vera D. Verschuur, Nora A. Visser en Jurgen Jansen

Samenvatting

Achtergrond

Status dystonicus is een ernstige episode van gegeneraliseerde dystonie die gepaard kan gaan met respiratoire en metabole ontregeling. Het klinische beeld kan worden uitgelokt door een infectie, het gebruik van medicatie of metabole ontregeling. De prognose is variabel. De sterfte onder patiënten met een status dystonicus is circa 10%.

Casus

Een meisje van 1,5 jaar werd naar de SEH gebracht vanwege het vermoeden van een status epilepticus. Zij werd opgevangen volgens de principes van ‘advanced pediatric life support’. Patiënte had een status dystonicus, waarbij de dystonie toenam bij manipulatie. Waarschijnlijk werd het klinische beeld veroorzaakt door eenmalig gebruik van metoclopramide. Patiënte knapte snel op, mogelijk mede door behandeling met biperideen.

Conclusie

Behandeling van een patiënt met een status dystonicus bestaat uit het wegnemen of behandelen van de uitlokkende factor, het ondersteunen van de vitale functies, het eventueel toedienen van een sedativum en het medicamenteus behandelen van de dystonie. Bij het gebruik van metoclopramide is het risico op een extrapyramidale bijwerking (1-10%) en dystonie (0,1-1%) relatief hoog, zelfs na eenmalige toediening van het middel in een therapeutische dosering. Kies daarom bij voorkeur voor een anti-emeticum met een lager risico op deze bijwerkingen, zoals ondansetron.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing