Een patiënte met een recidief van hyperparathyreoïdie en een zwelling in de hals

Klinische praktijk
Ian F. Faneyte
Rieneke E. Sanson
Susan van Eeden
Eric Fliers
Dirk J. Gouma
Els J .M. Nieveen van Dijkum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B249
Abstract

Samenvatting

Een 72-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis primaire hyperparathyreoïdie, waarvoor zij jaren eerder geopereerd was, kwam bij de huisarts vanwege een zwelling in de hals die enkele maanden bestond en toenam in grootte. Zij had verder geen klachten. Bij lichamelijk onderzoek was rechts in de hals, mediaal van de M. sternocleidomastoideus, een vast-elastische, niet-gefixeerde zwelling palpabel, met een doorsnede van ongeveer 3 cm. De zwelling bewoog niet mee met slikken. Op basis van laboratoriumonderzoek en een MRI-scan dachten we aan een bijschildkliercarcinoom. Bij exploratie van de nek zagen we een grote, grillige en gelobde, weke tumor en meerdere kleine deposities met een geelbruin aspect. Histologisch onderzoek liet geen kenmerken van maligniteit zien, maar een beeld dat paste bij de diagnose ‘parathyromatose’, een zeldzame aandoening die wordt gekenmerkt door hormonaal actief ectopisch bijschildklierweefsel. De behandeling is primair chirurgisch, gericht op radicale resectie. Medicamenteuze therapie met calcimimetica heeft mogelijk een rol in de adjuvante behandeling.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam.

Afd. Chirurgie: dr. I.F. Faneyte (thans: Twenteborg Ziekenhuis Almelo), prof.dr. D.J. Gouma en dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum, chirurgen.

Afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Endocrinologie en Metabolisme: dr. R.E. Sanson, internist; prof.dr. E. Fliers, internist-endocrinoloog.

Afd. Pathologie: dr. S. van Eeden, patholoog.

Contact dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum (e.j.nieveenvandijkum@amc.nl)

Verantwoording

Nicole J. Freling, radioloog, AMC Amsterdam, gaf advies bij de verklarende tekeningen bij figuur 1.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 mei 2009

Ook interessant

Reacties