Een patiënt met koorts en een eschar door tularemie

Klinische praktijk
Maarten Limper
H.I.J. (Hendrik-Jan) Roest
Eric C.M. van Gorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B84
Abstract

Samenvatting

Een 41-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende Eerste Hulp met klachten over koorts, algehele malaise en een pijnlijke linker lies. De klachten waren begonnen kort na een sportieve vakantie in Finland. Bij lichamelijk onderzoek viel een groot lymfeklierpakket in de linker lies op, en ook een duidelijke eschar op het linker onderbeen. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan een Rickettsia-infectie en aan tularemie. Uit het wondvocht van patiënt kon de verwekker van tularemie, Francisella tularensis subspecies holarctica, worden geïsoleerd. Ook serologisch werd een infectie met F. tularensis aangetoond. Patiënt kon thuis worden behandeld met doxycycline per os en herstelde voorspoedig in enkele dagen. Bij patiënten die zich presenteren met een eschar, denkt men doorgaans in eerste instantie alleen aan een rickettsiose. Deze casus bevestigt dat er voor eschar een differentiaaldiagnose kan worden opgesteld en dat tularemie daar een plaats in heeft.

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. M. Limper, arts niet in opleiding tot specialist; dr. Eric C.M. van Gorp, internist.

Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR, divisie Bacteriologie en TSE’s, Wageningen.

Drs. H.I.J. Roest, specialist in opleiding Veterinaire Microbiologie.

Contact drs. M. Limper (maarten.limper@slz.nl)

Verantwoording

Drs. J.F.P. Wagenaar, arts in opleiding tot internist; drs. W. Pauw, microbioloog, en drs. P. van Ommeren, microbioloog, gaven commentaar op het mansucript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties