Een jongen met tularemie na een modderrace

Klinische praktijk
Marieke Zijlstra
Caroline C.C. Hulsker
Ewout B. Fanoy
Roan Pijnacker
Arie Kraaijeveld
Miriam G.J. Koene
Tom F.W. Wolfs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1180
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Tularemie is een zeldzame aandoening die in Europa vooral in Scandinavië voorkomt. Sinds 2011 zijn er ook meerdere patiënten in Nederland gerapporteerd. Tularemie kan zich op verschillende manieren uitten. Strikte voorzorgsmaatregelen bij punctie, drainage en verwerking van het punctiemateriaal, zijn van belang om besmetting te voorkomen.

Casus

Een 10-jarige jongen kwam bij de kinderarts met een lymfadenitis inguinalis. Een week voor het ontstaan van de klachten had hij meegedaan aan een kindermodderrace. Het serologisch onderzoek en de PCR van pus uit de klier was positief voor Francisella tularensis. Behandeling met ciprofloxacine was onvoldoende effectief, dus werd onder strikte isolatiemaatregelen een chirurgische drainage verricht. Het water waar de modderrace was gehouden bevatte genetisch materiaal van F. tularensis.

Conclusie

Gezien de toename van tularemie in Nederland is het belangrijk bij een lymfadenitis en epidemiologische aanknopingspunten in de anamnese, de diagnose ‘tularemie’ te overwegen.

Vanaf 1 november 2016 is tularemie een meldingsplichtige ziekte.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Drs. M. Zijlstra, aios kindergeneeskunde; drs. C.C.C. Hulsker, kinderchirurg; dr. T.F.W. Wolfs, kinderarts infectioloog-immunoloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Drs. E.B. Fanoy, arts Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding KNMG (tevens GGD regio Utrecht, Zeist); drs. R. Pijnacker, epidemioloog.

GGD Noord- en Oost Gelderland, Warnsveld.

Drs. A. Kraaijeveld, arts infectieziektebestrijding KNMG.

Wageningen Bioveterinary Research, afd. Bacteriologie en Epidemiologie, Lelystad.

Drs. M.G.J. Koene, veterinair microbioloog.

Contact drs. M. Zijlstra (m.zijlstra-4@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De achtergrondinformatie die wij voor dit artikel gebruikten is mede verkregen via het projectteam Tularemie van het RIVM, dat bestaat uit Iris Arendzen, Marieta Braks, Mark Engelsma, Joke van der Giessen, Andrea Gröne, Ingmar Janse, Miriam Koene, Miriam Maas, Kitty Maassen, Daan Notermans, Frans Reubsaet, Gini van Rijckevorsel, Hendrik-Jan Roest, Jolianne Rijks en Corien Swaan.

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke Zijlstra ICMJE-formulier
Caroline C.C. Hulsker ICMJE-formulier
Ewout B. Fanoy ICMJE-formulier
Roan Pijnacker ICMJE-formulier
Arie Kraaijeveld ICMJE-formulier
Miriam G.J. Koene Niet beschikbaar
Tom F.W. Wolfs ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties