Een beslishulp om te bepalen of meldingsplicht nodig is

Wanneer meldingsplicht voor een infectieziekte?

Perspectief
P. Bijkerk
E.B. Fanoy
M.A.B. van der Sande
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9768
Abstract

Samenvatting

Alle artsen zijn verplicht bepaalde infectieziekten te melden bij de GGD, zodat deze bestrijdingsmaatregelen kan nemen. De afgelopen jaren zijn er in Nederland verschillende aanvragen geweest om te overwegen bepaalde infectieziekten meldingsplichtig te maken. Om die aanvragen goed te kunnen beantwoorden hebben we een gestructureerde beslishulp ontwikkeld, op basis van bestaande criteria voor nationale en internationale meldingsplicht. In dit artikel beschrijven we de ontwikkeling van deze beslishulp en geven we de overwegingen bij het besluit om Vibrio vulnificus-infectie en tularemie al dan niet meldingsplichtig te maken. Op grond van de beslishulp luidde het advies om V. vulnificus-infecties niet meldingsplichtig te maken, maar tularemie wel.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Contact ing. P. Bijkerk (paul.bijkerk@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
P. Bijkerk ICMJE-formulier
E.B. Fanoy ICMJE-formulier
M.A.B. van der Sande ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties