Een patiënt met ernstig trauma na een suïcidepoging

Het belang van multidisciplinaire samenwerking en juridische kaders
Klinische les
23-11-2018
Saskia E.A. van der Leun, Birkitt ten Tusscher, Klaas J. Nauta, Jaap Deunk, Marieke C. Visser en Annemiek Schadé

Dames en Heren,

Patiënten met ernstige, complexe traumata na een suïcidepoging worden behandeld in een academisch traumacentrum. Daarbij werken verschillende medisch specialisten samen. Regelmatig moeten zij beslissingen nemen onder tijdsdruk, met verstrekkende gevolgen voor patiënt en familie. Bij beslissingen over leven of dood, zeker bij jonge patiënten, kunnen verschillende en wisselende emoties van invloed zijn. Een zorgvuldige en multidisciplinaire aanpak is dan noodzakelijk, met de ondersteuning die de wetgeving ons biedt. Hierbij is essentieel dat er voldoende tijd wordt genomen om te komen tot een besluit over de behandeling.

A patient with severe trauma after a suicide attempt: the importance of a multidisciplinary approach while taking legislation into account

A 31-year-old male attempted suicide by jumping off a 12-storey building. He was brought to the emergency room with life-threatening injuries to major parts and systems of his body. His previous well-being, the circumstances of the attempted suicide and the prognosis after treatment were unknown. Under these circumstances, the physicians had to decide to continue lifesaving treatment or to stop treatment, as his family wished. This kind of decision is complex and the relevant health laws must be applied with care. Multidisciplinary decision-making proved to be essential in this case, as well as taking into account the emotions of the doctors involved, and the opinion of the family.

Conflict of interest and financial support: none declared.