Artikel voor onderwijs en opleiding

Wilsbekwaamheid beoordelen

Klinische praktijk
Irma M. Hein
C. (Kees) Blankman
Astrid Vellinga
Adger J.K. Hondius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3731
Abstract

Let op: van dit leerartikel is een volledig herziene versie verschenen. Ga naar Wilsbekwaamheid beoordelen.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Overzicht van te behalen accreditatiepunten

Samenvatting

Hulpverleners krijgen regelmatig ingewikkelde vragen over wilsbekwaamheid. Dit leerartikel biedt handvatten om met deze vragen om te gaan. Ook gaan wij nader in op achterliggende juridische aspecten van wilsbekwaamheid, hoe en wanneer de wilsbekwaamheid beoordeeld moet worden, wie belast is met deze beoordeling en welke tools daarvoor beschikbaar zijn.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de Bascule, Amsterdam: dr. I.M. Hein, kinder- en jeugdpsychiater en senior onderzoeker. Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Amsterdam: prof.mr. C. Blankman, jurist. Mentrum, Wijkteam Oud-West, Amsterdam: dr. A. Vellinga, psychiater. GGz Centraal, Ermelo: dr. A.J.K. Hondius, psychiater.

Contact I.M. Hein (i.hein@debascule.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Irma M. Hein ICMJE-formulier
C. (Kees) Blankman ICMJE-formulier
Astrid Vellinga Niet beschikbaar
Adger J.K. Hondius ICMJE-formulier
Irma Hein
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen

Gerelateerde artikelen

Reacties