Is mijn patiënt wilsbekwaam? Volg de leidraad

Klinische praktijk
Christiaan H. Vinkers
Gerrit B. van de Kraats
Monique C. Biesaart
Joeri K. Tijdink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7229
Abstract

Samenvatting

  • De autonomie van elke patiënt is van groot belang. Soms is het onduidelijk of een patiënt wilsbekwaam is om over zijn behandeling te beslissen.

  • In principe beoordeelt de behandelend arts de wilsbekwaamheid van zijn of haar patiënt.

  • Een wilsbekwaamheidsbeoordeling is altijd een medische en geen juridische beslissing.

  • Overwegingen over wilsbekwaamheid moeten concreet en systematisch in het patiëntendossier genoteerd worden en de wilsbekwaamheid dient periodiek geëvalueerd te worden.

  • Oók als een patiënt wilsonbekwaam is ten aanzien van een medische beslissing moet gezocht worden naar de optimale behandeling die proportioneel, doelmatig en het minst ingrijpend is.

  • Het kan zinvol zijn een psychiater bij de beoordeling te betrekken als tweede en onafhankelijke beoordelaar van de wilsbekwaamheid. De psychiater kan daarnaast beoordelen of een psychiatrische of cognitieve stoornis de wilsbekwaamheid beïnvloedt.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie, Utrecht.

Afd. Psychiatrie: dr.mr. C.H. Vinkers, psychiater.

Afd. Julius Centrum: mr. M.C. Biesaart, jurist.

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, locatie Midden Nederland, Utrecht.

Drs. G.B. van de Kraats, psychiater.

Tergooi ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Blaricum.

Contact dr.mr. C.H. Vinkers (c.h.vinkers@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Christiaan H. Vinkers ICMJE-formulier
Gerrit B. van de Kraats ICMJE-formulier
Monique C. Biesaart ICMJE-formulier
Joeri K. Tijdink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties