Irma Hein

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1613

Irma Hein is kinder- en jeugdpsychiater en senior onderzoeker bij vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin, de Bascule en het Amsterdam UMC.

Elders in dit nummer staat een leerartikeI over het beoordelen van wilsbekwaamheid (D3731), waarvan Irma Hein medeauteur is.

Wat wilde u vroeger worden?

Uitvinder, illustrator en later scheepsarts bij ontdekkingsreizen.

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

Jammer, ik mag dus Freud (de ontdekking van het ‘het onbewuste’) of Vasalis (vrouwelijke kinderpsychiater en dichter) eigenlijk niet noemen. Daarnaast heb ik veel bewondering voor beginnende artsen en artsen in opleiding, die zich vol ambitie inzetten voor de moeilijkste diensten en afdelingen.

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

Ik heb tijdens mijn studie veel bijbaantjes gehad: catering, bediening, hotelwerk. Achteraf had ik liever wat interessantere en leerzamere dingen gedaan.

Wat was de beste stap in uw carrière?

Beginnen met schrijven en onderzoek doen, aan het einde van mijn opleiding. Ik bleek het erg leuk te vinden en het lukte goed, het leidde tot een eerste onderzoekssubsidie. En van het een kwam het ander…

Wat heeft u ertoe bewogen een artikel bij het NTvG in te

Wilsbekwaamheid beoordelen

Gerelateerde artikelen

Reacties