Tractus ejaculatorius in beeld gebracht

Een patiënt met empyeem van de zaadblazen

Operatief beeld
Eva M.P. Remmen
Tom J.N. Hermans
Aswin H.P. Meier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7098
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Als het niet mogelijk is om een adequate anamnese af te nemen, past bij koorts en algehele malaise een brede differentiaaldiagnose. In dat geval moeten bij mannen verschillende urogenitale aandoeningen overwogen te worden.

Casus

Een 26-jarige psychomotorisch geretardeerde man werd beoordeeld in verband met koorts, veranderd gedrag en verhoogde infectieparameters. CT van het abdomen liet kenmerken van een prostatitis zien. Bij transrectale echografie van de prostaat werd geen prostaatabces gezien, maar wel fors uitgezette vesiculae seminales. Bij rectaal toucher onder transurethraal zicht ontlastten de vesiculae seminales zich via de para-utriculaire ductus ejaculatorii van een grote hoeveelheid pus. Intraveneuze antibiotische therapie werd gecontinueerd en de patiënt herstelde voorspoedig.

Conclusie

Op basis van de klinische presentatie kan de diagnose ‘acute bacteriële prostatitis’ worden gesteld. Bij mannen met aanhoudende koorts zonder focus of het uitblijven van herstel bij een prostatitis onder antibiotische therapie moet een prostaatabces of empyeem van de vesiculae seminales overwogen worden.

Auteursinformatie

Viecuri Medisch Centrum, afd. Urologie, Venlo: E.M.P. Remmen, coassistent urologie; dr. T.J.N. Hermans en drs. A.H.P. Meier, urologen.

Contact E.M.P. Remmen (evaremmen@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eva M.P. Remmen ICMJE-formulier
Tom J.N. Hermans ICMJE-formulier
Aswin H.P. Meier ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties