Een patiënte met een palpabele zwelling in de hals door een cysteus bijschildklieradenoom
Open

Casuïstiek
05-05-2004
A.D. van Zuilen, R.A.C. Koot en A.H. Mudde