Papillaire hyperplasie van de schildklier bij cytologische punctie en vriescoupediagnostiek aangezien voor papillair schildkliercarcinoom
Open

Casuïstiek
18-03-2003
E.R. Flikweert, W.A.H. Nugteren en A.D. Groote

Bij een 40-jarige vrouw met een zwelling in de linker schildklierhelft toonde cytologisch onderzoek een beeld dat paste bij papillair schildkliercarcinoom. Hierop werd een hemithyreoïdectomie links verricht met vriescoupeonderzoek. De vriescoupe leverde dezelfde aanwijzingen op, waarop een aanvullende thyreoïdectomie met lymfklierdissectie verricht werd. Bij definitief histologisch onderzoek bleek het echter niet te gaan om een maligniteit, maar om papillaire hyperplasie. Een solitaire schildkliernodus als uiting van papillaire hyperplasie van de schildklier is een zeldzame aandoening. Desalniettemin dient men bij de cytologische diagnose ‘onzeker papillair schildkliercarcinoom’ differentiaaldiagnostisch te denken aan papillaire hyperplasie. Het is bij dergelijke patiënten belangrijk eerst de definitieve histologische uitslag af te wachten en af te zien van vriescoupediagnostiek.