Peroperatieve parathormoonbepaling: zekerstelling van geslaagde chirurgische behandeling van primaire hyperparathyreoïdie

Onderzoek
P.C. Smit
J.H.H. Thijssen
I.H.M. Borel Rinkes
Th.J.M.V. van Vroonhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:742-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan van de betrouwbaarheid en de toepasbaarheid van een snelle parathormoon(PTH)-bepaling bij de chirurgische behandeling van primaire hyperparathyreoïdie.

Opzet

Prospectief.

Methode

In augustus 1997-augustus 1998 werd bij 35 opeenvolgende patiënten met primaire hyperparathyreoïdie in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht tijdens operatie zowel voor als na resectie van hyperfunctionerend bijschildklierweefsel de serum-PTH-concentratie bepaald. De mate van daling werd gecorreleerd aan de chirurgische bevindingen en aan de postoperatieve serumcalciumconcentratie. PTH werd gemeten met een modificatie van de geautomatiseerde immunometrische bepaling met chemoluminescentie. Nadat bij 25 patiënten (groep A) de betrouwbaarheid was onderzocht, werden bij de volgende 10 patiënten (groep B) daadwerkelijk chirurgische consequenties uit de meetresultaten getrokken.

Resultaten

De 35 patiënten waren 22 vrouwen en 13 mannen, met een mediane leeftijd van 58 jaar (uitersten: 22-80). In groep A vertoonden 21 van de 25 patiënten peroperatief een scherpe (> 50) daling van de PTH-concentratie; zij bleken na operatie normocalciëmisch geworden. Bij 4 patiënten bleef een daling van de PTH-concentratie achterwege en deze 4 patiënten waren na operatie nog steeds hypercalciëmisch. In groep B ontstond bij 9 van de 10 patiënten onmiddellijk in aansluiting op de resectie van een bijschildklieradenoom een daling van de PTH-concentratie, terwijl bij 1 patiënt die daling pas bereikt werd na verdere exploratie en verwijdering van een tweede adenoom. Alle 10 patiënten waren na de operatie normocalciëmisch. Er waren in de gehele groep van 33 patiënten geen fout-positieve of fout-negatieve metingen.

Conclusie

De gebruikte snelle PTH-bepaling tijdens de chirurgische behandeling van primaire hyperparathyreoïdie kan het resultaat van de ingreep betrouwbaar voorspellen, ook bij een minimaal invasieve ingreep.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Chirurgie: P.C.Smit, assistent-geneeskundige; dr.I.H.M.Borel Rinkes en prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven, chirurgen.

Afd. Endocrinologie: prof.dr.J.H.H.Thijssen, biochemicus.

Contact prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties