Een patiënte met een palpabele zwelling in de hals door een cysteus bijschildklieradenoom
Open

Casuïstiek
05-05-2004
A.D. van Zuilen, R.A.C. Koot en A.H. Mudde

Auteursinformatie

Slingeland Ziekenhuis, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem.
Afd. Interne Geneeskunde: hr.A.D.van Zuilen, assistent-geneeskundige (thans: Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen); hr.dr.A.H.Mudde, internist.
Afd. Pathologie: hr.R.A.C.Koot, patholoog.
Correspondentieadres: hr.dr.A.H.Mudde (a.mudde@slingeland.nl).