Een patiënte met een palpabele zwelling in de hals door een cysteus bijschildklieradenoom
Open

Casuïstiek
05-05-2004
A.D. van Zuilen, R.A.C. Koot en A.H. Mudde
Aanvaard op 31-12-2003.
Gepubliceerd op 05-05-2004.
In print verschenen in week 18 2004.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:896-8