Een patiënte met een palpabele zwelling in de hals door een cysteus bijschildklieradenoom
Open

Casuïstiek
05-05-2004
A.D. van Zuilen, R.A.C. Koot en A.H. Mudde

Bij een 38-jarige vrouw met een verder asymptomatische palpabele nodus in de schildklierstreek werd een cysteus bijschildklieradenoom vastgesteld. Het aspiraat had een heldere, lichtgele kleur met een zeer hoge concentratie parathormoon. De serumcalciumconcentratie was sterk verhoogd. De afwijking werd chirurgisch verwijderd. Het operatiepreparaat bevatte een bijschildklieradenoom met pseudo-cysteuze degeneratieve veranderingen. Patiënte herstelde voorspoedig.