Een op wetenschappelijke kennis gebaseerde gezondheidszorg, kan dat?

J.M. Spanjer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:419-23
Abstract

Samenvatting

De interactie tussen wetenschap en praktijk in de gezondheidszorg was het onderwerp van plenaire debatten van de 2e internationale conferentie ‘Scientific basis of health services’ en de 5e jaarvergadering van de Cochrane Collaboration, in oktober 1997 te Amsterdam. Vier vragen stonden centraal. Is het mogelijk altijd aan wetenschappelijk onderbouwd bewijs te komen? Zo dit er is, kan het dan worden verwerkt in aanbevelingen? Speelt het perspectief van patiënten een rol in deze aanbevelingen? Zullen zorgverleners deze wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen in de praktijk opvolgen?

Vergeleken met de 1e conferentie in 1995 is de specifieke kennis over bepaalde ziektebeelden en behandelmethoden sterk toegenomen, evenals het inzicht hoe bepaalde wetenschappelijke kennis in richtlijnen voor specialisten en huisartsen verwerkt kan worden. Men weet beter hoe met patiëntenvoorkeuren om te gaan en hoe aanbevelingen voor de verschillende zorgverleners in verschillende gebieden van de gezondheidszorg tot gedragsveranderingen kunnen leiden. Vele onderzoekers en zorgverleners doen grote inspanningen om wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk.

Auteursinformatie

Mw.drs.jur.J.M.Spanjer, journalist, Huntum 29, 1102 JB Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties