Een neonaat met een afwijkende stand van de onderarm

Wat is de diagnose?
Wouter Quak
Martijn F. Boomsma
Ted Klok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3855
Abstract

Casus

Een aterm meisje dat via een sectio caesarea geboren was, lag opgenomen in verband met een hyperbilirubinemie. Op grond van uiterlijke kenmerken was er een sterk vermoeden van het syndroom van Down, dat door chromosomenonderzoek werd bevestigd. Daarnaast viel op dat zij haar linker arm beduidend minder gebruikte en dat de stand van de linker onderarm afweek ten opzichte van rechts (figuur a). Bij lichamelijk onderzoek was de linker onderarm geproneerd en bleek supinatie niet mogelijk. Endo- en exorotatie van de linker schouder waren ongestoord, evenals flexie en extensie van de elleboog en de pols. De radius en de…

Auteursinformatie

Isala klinieken, Prinses Amalia Kinderafdeling, Zwolle.

W. Quak, coassistent kindergeneeskunde (thans: anios kindergeneeskunde, Medisch Spectrum Twente, Enschede); drs. M.F. Boomsma, radioloog; drs. T. Klok, aios kindergeneeskunde.

Contact W. Quak, MSc (wouterquak@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 september 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter Quak ICMJE-formulier
Martijn F. Boomsma ICMJE-formulier
Ted Klok ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties