Een zuigeling met een bewegingsbeperking van de arm

Wat is de diagnose?
Ellen A.M. Kuipers
Harald-Jan van Loon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6808
Abstract

Casus

Een jongen van 14 weken werd door de kinderarts naar de chirurg verwezen vanwege een afwijkende stand van de rechter arm. De moeder van het kind was tijdens de zwangerschap niet gecontroleerd door een verloskundige of gynaecoloog. De moeder beviel spontaan na een geschatte zwangerschapsduur van 35 weken. Op basis van de uiterlijke kenmerken van het kind (smalle bovenlip, lage neusbrug en microcefalie) bestond het vermoeden van foetaal alcoholsyndroom (FAS). Aangezien het niet duidelijk was of de jongen prenataal was blootgesteld aan alcohol, kon de diagnose ‘FAS’ niet met zekerheid worden gesteld. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een pronatiestand…

Auteursinformatie

Ziekenhuisgroep Twente, afd. Chirurgie, Almelo en Hengelo: drs. E.A.M. Kuipers, arts-assistent (thans: promovenda); dr. H.J. van Loon, traumachirurg.

Contact E.A.M. Kuipers (el.kuipers@zgt.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ellen A.M. Kuipers ICMJE-formulier
Harald-Jan van Loon ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties