Een meisje met vervellende handen en voeten

Wat is de diagnose?
Pui Khi Chung
Clarissa E. Vergunst
Martijn van der Kuip
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7327
Abstract

Casus

Een 3-jarig niet-ziek meisje werd door de huisarts verwezen vanwege sinds 1 week bestaande roodheid en vervelling van de handpalmen en voetzolen (figuur a). Ook haar gelaat en behaarde hoofd vertoonden erytheem en desquamatie. Voorafgaand aan de huidklachten had zij enkele dagen keelpijn en een subfebriele temperatuur gehad. Wij zagen matig scherp begrensde erythematosquameuze plaques in de bilspleet en aan de strekzijden van de ellebogen en knieën, en confluerende papeltjes op de schouders en in de okselplooien (figuur b). Haar grootvader was bekend met psoriasis. Onder de werkdiagnose ‘roodvonk met hierdoor geluxeerde psoriasis vulgaris’ behandelden wij haar met amoxicillinedrank…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: P.K. Chung MSc, coassistent; dr. M. van der Kuip, kinderarts.

Afd. Dermatologie: dr. C.E. Vergunst, aios dermatologie.

Contact dr. M. van der Kuip (m.vanderkuip@vumc.nl)

Verantwoording

Prof.dr. Rick Hoekzema, dermatoloog in VU medisch centrum en Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, droeg bij aan de diagnostiek en aan dit manuscript.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Pui Khi Chung ICMJE-formulier
Clarissa E. Vergunst ICMJE-formulier
Martijn van der Kuip ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties