Een meisje met bruingrijze maculae op en rond de lippen

Wat is de diagnose?
Rosalie Juch
Mente T. Bousema
Ineke C. Janse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5847
Abstract

Casus

Een 14-jarig meisje bezocht de polikliniek Dermatologie vanwege bruingrijze maculae op en rond de lippen die sinds de geboorte aanwezig waren (figuur). Uit de anamnese viel op dat zij tweemaal per week harde ontlasting produceerde. Differentiaaldiagnostisch overwogen wij sproeten (epheliden), het Peutz-Jeghers-syndroom, het Laugier-Hunziker-syndroom (hoewel nagelafwijkingen ontbraken) en de ziekte van Addison (hoewel diffuse faciale hyperpigmentatie ontbrak). De leeftijd van patiënte maakte de 2 laatstgenoemde aandoeningen minder waarschijnlijk. Wij verwezen haar naar de kinderarts-mdl, die poliepen in het ileum vaststelde. Genetisch onderzoek toonde een de-novomutatie in het LKB1-tumorsuppressorgen op chromosoom 19, die resulteert in een verminderde apoptose in…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Amersfoort: R. Juch, BSc, coassistent, drs. M.T. Bousema en dr. I.C. Janse, dermatologen.

Contact I.C. Janse (ic.janse@meandermc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. A. Wolkerstorfer, dermatoloog (Amsterdam UMC, locatie AMC), maakte de foto.

Auteur Belangenverstrengeling
Rosalie Juch ICMJE-formulier
Mente T. Bousema ICMJE-formulier
Ineke C. Janse ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties