Een man met bruine vlekjes

Hand met bruine vlekjes erop
Kelly A.A. Kwa
Kees-Peter de Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7681
Abstract

Casus

Een 58-jarige man bezocht de polikliniek Dermatologie met bruine verkleuringen van zijn lippen en handen, zonder verdere klachten. De verkleuringen waren tien jaar geleden spontaan ontstaan en breidden zich uit. Zijn voorgeschiedenis vermeldde urticaria en hypertensie; de familieanamnese was negatief. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij in de mondholte tientallen irregulaire, scherpbegrensde, bruine maculae met een diameter van enkele millimeters. De maculae bevonden zich op de lippen, wangen, gehemelte – met uitzondering van de tong –, en vingers. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan het Peutz-Jeghers-syndroom, Laugier-Hunziker-syndroom of de ziekte van Addison. Het Peutz-Jeghers-syndroom viel af als diagnose vanwege de afwezigheid van…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Rotterdam: dr. K.A.A. Kwa, anios dermatologie; dr. K.P. de Roos, dermatoloog.

Contact K.A.A. Kwa (k.kwa@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen.

Auteur Belangenverstrengeling
Kelly A.A. Kwa ICMJE-formulier
Kees-Peter de Roos ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties