Een man met pleura-afwijkingen

Wat is de diagnose?
M.E.J. (Marit) Leermakers
Rudi M.H. Roumen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1369
Abstract

Casus

Een 65-jarige man met diabetes mellitus, obesitas en hypertensie werd naar ons verwezen wegens levermetastasering, metachroon na colorectaal carcinoom. Ter uitsluiting van extrahepatische ziekte werden een CT-scan en een PET-scan gemaakt. Op de CT-scan werden gecalcificeerde pleuraplaques gezien, welke een pathognomonische bevinding zijn voor asbestcontact (figuur a). De PET-scan liet geen verdere bijzonderheden zien. Vanwege de plaats van de levermetastase en de lichaamsbouw van de man, werd gekozen voor thoraco-abdominale benadering van de in opzet curatieve leverresectie. Tijdens deze ingreep zagen wij de precieze aard van de longafwijkingen op het diafragma (figuur b). De plaques waren wit, scherp begrensd…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Algemene Heelkunde, Veldhoven.

M.E.J. Leermakers, BSc, coassistent chirurgie (thans: semi-arts obstetrie & gynaecologie, Sint Jans Gasthuis, Weert); drs. R.M.H. Roumen, chirurg.

Contact Contactpersoon : M.E.J. Leermakers, BSc (m.leermakers@student.maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 20 januari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties