Een man met pijnlijke pols na val

Wat is de diagnose?
Arthur Bloemen
Roy J.P. Weber
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3085
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 67-jarige man kwam naar de Spoedeisende Hulp na een val op de uitgestrekte rechter pols, met pijnklachten en functiebeperking. Bij lichamelijk onderzoek viel een forse zwelling van de rechter hand en pols op met intacte sensibiliteit. Er was drukpijn ter hoogte van de tabatière anatomique en de dorsale zijde van de pols. Röntgenfoto’s lieten een perilunaire luxatie zien, dat wil zeggen dat de carpalia ten opzichte van het os lunatum naar dorsaal waren verplaatst en het os lunatum zelf niet verplaatst was ten opzichte van de as van de radius (figuur a). Op de anteroposterieure polsopname was tevens een fractuur van het os scaphoideum zichtbaar (zie figuur b). Operatieve repositie van de perilunaire luxatie door fixatie met 4 kirschnerdraden vond plaats en gescheurde ligamenten werden dorsaal gehecht met behulp van een botanker. De scaphoidfractuur werd conservatief behandeld met gipsimmobilisatie. Perilunaire luxaties zijn een zeldzaam gevolg van hyperdorsieflexietraumata van de pols en gaan vaak gepaard met aanzienlijke schade aan ligamenten en andere structuren van de pols. Behandeling is in principe operatief.

Figuur 1

Diagnose

Perilunaire luxatie en scafoïdfractuur.

Auteursinformatie

VieCurie Medisch Centrum voor Noord-Limburg, afd. Chirurgie en Orthopedie, Venlo.

Drs. A. Bloemen, en drs. R.J.P. Weber, arts-assistenten chirurgie-orthopedie.

Contact drs. A. Bloemen (arthurbloemen@hotmail.com)

Verantwoording

Drs. S. Kaarsemaker, orthopedisch chirurg, VieCurie Medisch Centrum voor Noord-Limburg, gaf commentaar op het manuscript.
Aanvaard op 17 januari 2011

Ook interessant

Reacties