Een zeldzame combinatie

Fractuur van een os hamatum en een os metacarpale

Klinische praktijk
Remko J.A. Sonnega
Christian B.L. Zonnenberg
Bernard G. Schutte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3362
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Fracturen van het os hamatum zijn zeldzaam, maar worden steeds vaker gezien als gevolg van de toename in populariteit van racketsporten en golf.

Casus

Een 43-jarige man kwam naar onze Spoedeisende Hulp met een gezwollen en pijnlijke linker hand na een vuistslag tegen een betonnen muur. Röntgenfoto’s en CT-scans lieten een comminutieve fractuur van het os hamatum en de basis van os metacarpale IV zien. Er werd een open repositie uitgevoerd met interne fixatie middels schroeven en kirschner-draden. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Na een jaar had de patiënt weer een volledig herstelde handfunctie.

Conclusie

Op conventionele röntgenfoto’s wordt 60% van de fracturen van de handwortelbeenderen gemist. Als het klinische beeld wijst op een hamatumfractuur maar op de conventionele röntgenfoto geen afwijkingen worden gezien, wordt geadviseerd een aanvullende CT-scan te maken. Weinig of niet gedisloceerde fracturen kunnen over het algemeen conservatief behandeld worden, maar als er sprake is van dislocatie of non-union heeft operatieve behandeling de voorkeur.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Orthopedie, Amsterdam.

Drs. R.J.A. Sonnega, aios Orthopedie.

Spaarneziekenhuis, afd. Orthopedie, Hoofddorp.

Drs. C.B.L. Zonnenberg, aios orthopedie; drs. B.G. Schutte, orthopedisch chirurg.

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 mei 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties