Een man met orale ulcera door hypereosinofiel syndroom en met een goede respons op de tyrosinekinaseremmer imatinib

Klinische praktijk
M.C.H.M. Verstappen
V. Mattijssen
B.A. van der Reijden
A.J.P. van der Heijden
P.J. Wahab
R.A. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1188-92
Abstract

Samenvatting

Een 55-jarige man had sinds 2 jaar pijnlijke, recidiverende orale ulcera. Histologisch onderzoek liet een aspecifieke geringe chronische ontsteking zien. Eosinofilie van bloed en beenmerg deed een hypereosinofiel syndroom vermoeden, waarbij geen andere orgaanbetrokkenheid werd aangetoond. De diagnose werd bevestigd met het aantonen van het fusiegen ‘FIP1-like-1-platelet-derived growth factor receptor α’ (FIP1L1-PDGFRA) in perifeer bloed en beenmerg. Behandeling met de tyrosinekinaseremmer imatinib resulteerde in een snelle respons, die bij de laatste follow-up ruim 2 jaar persisteerde. Het hypereosinofiel syndroom is een zeldzame hematologische aandoening. Tot voor kort was de diagnose per exclusionem en het beloop vaak fataal. Recent werd bij patiënten met het syndroom een fusie van het FIP1L1-gen en het PDGFRA-gen gedetecteerd. Dit fusiegen resulteert in een nieuw tyrosinekinase dat leidt tot proliferatie van hematopoëtische cellen. Dit tyrosinekinase is een aangrijpingspunt voor behandeling met imatinib. Deze moleculair-biologische ontwikkelingen zullen leiden tot een nieuwe classificatie van hypereosinofiel syndroom met specifieke therapeutische opties.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1188-92

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.M.C.H.M.Verstappen, assistent-geneeskundige; mw.dr.V.Mattijssen, internist.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.dr.P.J.Wahab en hr.dr.R.A.de Vries, maag-darm-leverartsen.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Centraal Hematologisch Laboratorium, Nijmegen.

Hr.dr.B.A.van der Reijden, moleculair bioloog; mw.ing.A.J.P.van der Heijden, analist.

Contact mw.M.C.H.M.Verstappen (m_verstappen@hotmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties