Een man met FIP1L1-PDGFRA-positieve chronische eosinofiele leukemie

Klinische praktijk
O.C. Leeksma
G.S. de Ruiter
V.P.M. van der Hulst
W.E. Terpstra
J. Cools
P. Vandenberghe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1936-43
Abstract

Samenvatting

Een 39-jarige man werd verwezen uit Suriname naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis vanwege een tumor in de rechter ventrikel, een hypereosinofilie en een lichte trombopenie. Hij bleek een chronische eosinofiele leukemie te hebben die positief was voor het gen ‘FIP1-like-1-platelet-derived growth factor receptor α’ (FIP1L1-PDGFRA). Bovendien had hij tekenen van een al meer dan 6 maanden bestaande trombus in zijn rechter ventrikel. Patiënt werd behandeld met orale antistollingsmiddelen en met de tyrosinekinaseremmer imatinib. Deze laatste behandeling resulteerde in een volledige normalisatie van het leukocytenaantal en de differentiatiewaarden. Na 3 maanden therapie was het FIP1L1-PDGFRA-fusietranscript in zijn perifere bloed niet meer aantoonbaar en na 1 jaar behandeling was patiënt in complete hematologische en moleculaire remissie van zijn chronische eosinofiele leukemie. De cardiale massa bleef ongewijzigd, maar gaf geen hemodynamische problemen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1936-43

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Oosterpark 9, 1090 HM Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: hr.dr.O.C.Leeksma en hr.dr.W.E.Terpstra, internisten-hematologen.

Afd. Cardiologie: hr.G.S.de Ruiter, cardioloog.

Afd. Radiologie: hr.dr.V.P.M.van der Hulst, radioloog.

Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, afd. Moleculaire Genetica, Leuven, België.

Hr.prof.dr.J.Cools, moleculair bioloog; hr.prof.dr.P.Vandenberghe, internist-hematoloog.

Contact hr.dr.O.C.Leeksma (o.c.leeksma@olvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties