Nieuw oncologisch behandelprincipe met imatinib

Opinie
B.C. Kuenen
H.M. Pinedo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2044-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2041, 2051 en 2072.

Zonder twijfel is het geneesmiddel imatinib (eerder ook ‘STI571’ genoemd) een van de grootste doorbraken in de behandeling van maligne aandoeningen van de afgelopen jaren. De resultaten behaald bij chronische myeloïde leukemie (CML) – binnen een paar jaar werd imatinib de eerstelijnsbehandeling bij CML, met hoge percentages pathologisch complete remissies – zijn indrukwekkend.1 Ook de resultaten behaald binnen de oncologie van solide tumoren, zoals Gelderblom et al. en Baars en Pinedo elders in dit nummer beschrijven, zijn revolutionair te noemen.2-4 Voor voorheen onbehandelbare tumoren, zoals de gastro-intestinale stromaceltumor (GIST) en het dermatofibrosarcoma protuberans, bestaat er nu een effectieve behandeling met een aanzienlijke kans op respons.

De behandeling met imatinib onderscheidt zich van de klassieke chemotherapie doordat ze specifiek en selectief op een moleculair defect van de kwaadaardige cel aangrijpt.5 In geval van CML is dit…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Geneeskundige Oncologie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Dr.B.C.Kuenen, internist-hematoloog-oncoloog; prof.dr.H.M.Pinedo, internist-oncoloog.

Contact dr.B.C.Kuenen (b.kuenen@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties