Een man met opvallende bultjes op beide ellebogen

Wat is de diagnose?
Lotte van Kleef
Klara Mosterd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6360

Casus

Een 29-jarige man werd verwezen naar de polikliniek Dermatologie vanwege sinds 6 jaar bestaande huidafwijkingen op beide ellebogen. Deze afwijkingen waren geleidelijk in aantal en omvang toegenomen, maar veroorzaakten verder geen klachten. De medische voorgeschiedenis van patiënt was blanco en hij gebruikte geen medicatie. Hij vertelde dat zijn vader en opa op respectievelijk 50- en 58-jarige leeftijd een myocardinfarct hadden doorgemaakt. Wij zagen bij lichamelijk onderzoek multipele huidkleurige, lenticulaire papels, confluerend tot handpalmgrote plaques (figuur). Het klinisch beeld was verdacht voor xanthomen. Histopathologisch onderzoek van het biopt dat wij namen, liet histiocytaire proliferatie zien. Aanvullend bloedonderzoek wees uit dat…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: drs. L. van Kleef, arts-assistent.

Afd. Dermatologie: dr. K. Mosterd, dermatoloog.

Contact drs. L. van Kleef (lottevkleef@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Lotte van Kleef ICMJE-formulier
Klara Mosterd ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties