Familiaire hypercholesterolemie: cardiovasculaire complicaties op jonge leeftijd te verwachten en te voorkomen

Klinische praktijk
M.D. Trip
P.J. Lansberg
S. de Jongh
J.J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1425-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1437.

Dames en Heren,

Aandoeningen van hart en bloedvaten zijn in Nederland de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte.1 Atherosclerose is in het merendeel der gevallen het onderliggende ziekteproces. De pathogenese van atherosclerose is niet geheel ontrafeld, maar het samenspel van diverse risicofactoren is van groot belang voor het ontstaan ervan. Stoornissen in de vetstofwisseling behoren tot de belangrijkste risicofactoren en met name een verhoogde concentratie van ‘low-density’-lipoproteïne(LDL)-cholesterol wordt gezien als een conditio sine qua non tijdens de atherogenese. Dat behandeling van een verhoogde LDL-cholesterolconcentratie bij patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt de cardiovasculaire sterfte doet afnemen, is inmiddels algemeen geaccepteerd.2 3 Over het toepassen van primaire preventie van coronaire hartziekte (CHZ) op grotere schaal zijn de meningen verdeeld. Desalniettemin is er één groep patiënten bij wie deze vorm van preventie onomstreden is: patiënten die lijden aan erfelijke hyperlipidemieën en dan vooral…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Cardiologie: mw.M.D.Trip, internist.

Afd. Vasculaire Geneeskunde: dr.P.J.Lansberg en mw.S.de Jongh, artsen; dr.J.J.P.Kastelein, internist.

Contact dr.ir.J.C.Defesche, Academisch Medisch Centrum, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam (j.defesche@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

B.C.P.
Polak

Amsterdam, augustus 2000,

In hun klinische les geven Trip et al. terecht aan dat de aanwezigheid van een arcus lipoides vóór het 45e levensjaar vaak aan een familiaire hypercholesterolemie toegeschreven kan worden (2000:1425-8). Een beginnende arcus lipoides is sikkelvormig aanwezig aan de boven- en/of onderzijde van de cornea (en niet van de iris, zoals de auteurs beweren) en kan zich later uitbreiden tot een complete ring aan de rand van de cornea.

Bij 60% van de mensen ouder dan 60 jaar komt een parallel aan de limbus verlopende ringvormige hoornvliestroebeling fysiologisch voor; men spreekt dan van arcus senilis. Tussen de perifere rand van de troebeling en de limbus (overgang tussen cornea en conjunctiva) is altijd een ring van helder hoornvlies te zien, waardoor de arcus lipoides en de arcus senilis onderscheiden kunnen worden van bijvoorbeeld limbuscalcificaties, zoals bij hemodialysepatiënten kunnen ontstaan.

Iedere arts kan het uitwendige oog onderzoeken bij opvallend licht met behulp van een ‘penlight’ of de oogspiegel; dit onderzoek kan bijdragen tot de vroege diagnostiek van ernstige, soms levensbedreigende metabole afwijkingen.1 2

B.C.P. Polak
H.J. Völker-Dieben
Literatuur
  1. Stilma JS, Voorn ThB. Praktische oogheelkunde. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1996.

  2. Polak BCP. Ophthalmological complications of hemodialysis and kidney transplantation [proefschrift]. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; 1980.