Een man met koorts na een laparotomie

Wat is de diagnose?
Hans Bezstarosti
Guy H.E.J. Vijgen
Gaston J.H. Franssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3903
Abstract

Casus

Een 80-jarige man onderging een laparotomie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie vanwege peritoneummetastasen van een gereseceerd rectumcarcinoom. Na cytoreductieve chirurgie, een omentectomie en een wigresectie van het sigmoïd, werd het abdomen gespoeld met mitomycine en werden enkele serosaletsels overhecht. Postoperatief werd een centrale lijn in de rechter V. jugularis geplaatst, die vervolgens weer werd verwijderd omdat deze verkeerd lag. In de zesde nacht na de operatie kreeg patiënt koorts en was de CRP-waarde gestegen naar 298 mg/l. Hij had geen buikpijn. Om 4:00 uur werd een thoraxfoto gemaakt, die een infiltraat in de linker sinus pleurae en subcutaan emfyseem rechts…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Heelkunde, Rotterdam: drs. H. Bezstarosti, anios heelkunde; dr. G.H.E.J. Vijgen, aios heelkunde; drs. G.J.H. Franssen, chirurg.

Contact H. Bezstarosti (h.bezstarosti@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hans Bezstarosti ICMJE-formulier
Guy H.E.J. Vijgen ICMJE-formulier
Gaston J.H. Franssen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties