Maagruptuur als complicatie van anorexia nervosa

maag
Kayleigh M. van Megen
Kim van den Hoek
Barend Gevers Deynoot
Freek Daams
Klaas Nauta
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7902
Abstract

Een patiënte die al maanden een streng dieet volgde kreeg een eetbui. De maagdilatatie die daardoor optrad, is bij tijdige herkenning goed te behandelen. Bij deze patiënte trad echter een zeldzame complicatie op.

Samenvatting

Achtergrond

Anorexia nervosa kan verscheidene gastro-intestinale complicaties veroorzaken.

Casus

Een 21-jarige vrouw kwam met aanhoudende buikpijn en overgeven op de SEH, daags na een eerste eetbui. In de recente voorgeschiedenis was zij 40 kg afgevallen en haar BMI was 15 kg/m2. Bij beeldvormend onderzoek werd een forse distensie van de maag en ascites in alle kwadranten gezien, verdacht voor een maagruptuur. Tijdens een diagnostische laparotomie werd een blow-out van de maag gezien. Hiervoor werd zij behandeld met een gastric sleeve procedure. Ook werd tijdens haar opname de diagnose ‘anorexia nervosa van het restrictieve type’ gesteld, met daarbij een eerste eetbui-episode.

Conclusie

Een maagruptuur is een zeldzame en onbekende complicatie van anorexia nervosa met een hoge mortaliteit.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam; afd. Psychiatrie: dr. K.M. van Megen, aios psychiatrie; drs. K. Nauta, psychiater; afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. K. van den Hoek, arts-onderzoeker; afd. Heelkunde: dr. F. Daams, chirurg. Huisartsenpraktijk Brouwer en de Reijger, Zaandam: drs. B. Gevers Deynoot, huisarts.

Contact K.M. van Megen (kayleigh.vanmegen@ggzingeest.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Kayleigh M. van Megen ICMJE-formulier
Kim van den Hoek ICMJE-formulier
Barend Gevers Deynoot ICMJE-formulier
Freek Daams ICMJE-formulier
Klaas Nauta ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties