Sézary-syndroom

Een man met jeuk en roodheid van de huid

Microscopisch beeld van een huidbiopt.
Anne F.P. Overweel
Anton W. Langerak
Jeffrey Damman
Ellen L.M. de Haas
Floor Weerkamp
Yorick Sandberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6288
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Sézary-syndroom is een zeldzame, maar agressieve vorm van cutaan T-cellymfoom (CTCL) die wordt gekarakteriseerd door een trias van erytrodermie, lymfadenopathie en circulerende atypische lymfocyten (Sézary-cellen).

Casus

Een 51-jarige man kwam naar de polikliniek Hematologie met erytrodermie, gegeneraliseerde jeuk en lymfocytose. Na gecombineerd cytomorfologisch, histopathologisch, immunologisch en moleculair onderzoek werd uiteindelijk de diagnose ‘Sézary-syndroom’ gesteld. De patiënt werd behandeld met psoraleen in combinatie met UVA-straling (PUVA) en peginterferon alfa.

Conclusie

Sézary-syndroom is een klinisch agressief ziektebeeld en heeft een slechte prognose met een ziektegerelateerde 5-jaarsoverleving van ongeveer 20%. Denk aan dit syndroom bij patiënten met aanhoudende erytrodermie die niet reageert op therapie. Om de diagnose te stellen is het essentieel om met immuunfenotypering en moleculair onderzoek identieke klonale T-cellen in huid, lymfeklieren en perifeer bloed aan te tonen. Behandelopties zijn PUVA, extracorporele fotoferese, immuunmodulerende behandeling, chemotherapie, mogamulizumab en allogene stamceltransplantatie.

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam, afd. Interne Geneeskunde: dr. Y. Sandberg, internist-oncoloog/hematoloog; afd. Klinische chemie: dr. F. Weerkamp, klinisch chemicus. Erasmus MC, Rotterdam, afd. Interne Geneeskunde: A.F.P. Overweel, co-assistent; afd. Immunologie: prof.dr. A.W. Langerak, medisch immunoloog; afd. Dermatologie: dr. E.L.M. de Haas, dermatoloog; afd. Pathologie: dr. J. Damman, patholoog.

Contact Y. Sandberg (SandbergY@maasstadziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anne F.P. Overweel ICMJE-formulier
Anton W. Langerak ICMJE-formulier
Jeffrey Damman ICMJE-formulier
Ellen L.M. de Haas ICMJE-formulier
Floor Weerkamp ICMJE-formulier
Yorick Sandberg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties