Erytrodermie

Klinische praktijk
V. Sigurdsson
J. Toonstra
W.A. van Vloten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1592-5

Erytrodermie (exfoliatieve dermatitis) is een gegeneraliseerde (> 90 van het huidoppervlak) roodheid van de huid, die meestal gepaard gaat met schilfering en wisselende induratie (figuur).12 Het ziektebeeld komt niet vaak voor en kan een uitingsvorm van verschillende huidziekten zijn. in sommige gevallen kan het heel lastig zijn om de oorzaak te achterhalen, maar toch is dit juist heel belangrijk want de oorzakelijke ziekte bepaalt de therapie en de prognose.

Er is geen goed prospectief onderzoek naar de incidentie van erytrodermie. Hasan et al. hebben de incidentie op 1-2 patiënten per 100.000 inwoners per jaar geschat.3 Omgerekend voor Nederland zou dat 150-300 nieuwe patiënten per jaar betekenen. Dit lijkt ons veel, maar juiste cijfers ontbreken helaas.

Oorzaken

Verschillende ziekten kunnen erytrodermie veroorzaken. Om praktische redenen delen wij deze in de volgende 6 groepen in: (a) exacerbatie van een bekende dermatose, (b) geneesmiddelenreactie, (c) cutaan lymfoom, (d) paraneoplasie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

V.Sigurdsson, dr.J.Toonstra en prof.dr.W.A.van Vloten, huidartsen.

Contact V.Sigurdsson

Ook interessant

Reacties