Een spontaan verdwijnend T-cellymfoom

Klinische praktijk
Elisabeth R. Mutsaers
Rein Willemze
Michelle M. van Rossum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3930
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een zeldzame tot de huid beperkte vorm van het non-hodgkinlymfoom is het primair cutaan CD30+ grootcellig anaplastisch T-cellymfoom.

Casus

Een 50-jarige man presenteerde zich met een tumoreuze plaque in de lies die binnen 1 week was ontstaan en een langer bestaande, wisselend aanwezige, rode, schilferende plaque in de knieholte. Histopathologisch onderzoek toonde het beeld van een CD30+ grootcellig anaplastisch T-cellymfoom. Stageringsonderzoek liet geen extracutane uitbreiding zien. Na 3 maanden waren de huidafwijkingen zonder enige vorm van behandeling verdwenen.

Conclusie

Het primair cutaan CD30+ grootcellig anaplastisch T-cellymfoom is zeldzaam. Het heeft een histopathologisch beeld van diffuse proliferatie van grote, atypische, anaplastische cellen, wat een ongunstig beloop doet vermoeden. Echter, deze aandoening kenmerkt zich door een indolent beloop en gunstige prognose, waarbij er spontaan complete regressie op kan treden.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Dermatologie, Nijmegen.

Drs. E.R. Mutsaers, aios dermatologie; dr. M.M. van Rossum, dermatoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Leiden.

Prof.dr. R. Willemze, dermatoloog.

Contact drs. E.R. Mutsaers (E.Mutsaers@derma.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waar R. Willemze werkt, ontving grants van KWF Kankerbestrijding. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 4 oktober 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties