Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2427-36

Vergadering gehouden op 9 juni 2000 te Amsterdam

B.R.Boersma en M.A.de Rie (Amsterdam), Een patiënte met acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose

Anamnese

Een week voor opname ontwikkelt patiënt A, een volwassen vrouw, een jeukende huidafwijking rond de ogen, waarvoor zij van de huisarts terfenadine krijgt. Enkele dagen daarna verandert het aspect van de huidafwijkingen en breiden deze zich uit over het gehele lichaam, patiënt krijgt keelpijn en last van pijnlijke gewrichten, zonder dat daarbij roodheid of zwelling optreedt. Zij heeft geen koorts. De tractusanamnese levert geen bijzonderheden op, behalve doorgemaakte griepverschijnselen 3 weken voor het ontstaan van de huidafwijkingen. Patiënt heeft…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, p/a Academisch Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact Dr.M.A.de Rie, secretaris

Ook interessant

Reacties