Een man met gegroepeerde papels op de schouder

Schouder met huidafwijkingen erop
Emma van den Berg
Martin de Gast
Robert L. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7595
Abstract

Casus

Een 58-jarige man werd gezien op de polikliniek Dermatologie vanwege actinische schade in het gelaat. Bij de routinematige dermatologische screening zagen wij op de linker schouder gegroepeerde lenticulaire, ronde, scherp begrensde, roze, week-elastische papels zonder knoopsgatfenomeen (dat is het verschijnsel dat de huid op deze plaats zacht en volledig in te drukken is). Bij navraag bleken deze asymptomatische papels al langdurig te bestaan. Elders op de huid waren geen vergelijkbare afwijkingen zichtbaar, ook geen axillaire of inguinale ‘café au lait’-vlekken of Lisch-noduli. De familieanamnese leverde geen aanknopingspunten op. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan segmentale neurofibromatose en papuleuze amyloïdose. Een biopt…

Auteursinformatie

Alrijne Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Leiden: E. van den Berg, MSc, coassistent; dr. R.L. van Leeuwen, dermatoloog; afd. Pathologie, Leiderdorp: drs. M. de Gast, klinisch patholoog.

Contact E. van den Berg (emmavdberg@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Emma van den Berg ICMJE-formulier
Martin de Gast ICMJE-formulier
Robert L. van Leeuwen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties