Een man met een ulcus op zijn penis

Wat is de diagnose?
Jelmer E. Oor
Çagdas Ünlü
Jean-Paul P.M. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9909
Abstract
Download PDF

Casus

Een 51-jarige man werd verwezen door de dialyseverpleegkundige naar de polikliniek Vaatchirurgie vanwege een sinds een aantal weken bestaande, pijnlijke afwijking op zijn penis. Zijn voorgeschiedenis vermeldde een cardiomyopathie, diabetes mellitus type 2 met diabetische nefropathie waarvoor hij peritoneale dialyse kreeg, een parathyreoïdectomie vanwege hyperparathyreoïdisme en een onderbeenamputatie na diabetisch gangreen van zijn linker voet. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een necrotisch ulcus op de glans penis (figuur a). Histopathologisch onderzoek van een biopt van de afwijking toonde uitgebreide microangiopathie met epidermale necrose en vaatwandveranderingen. Deze vaatwandveranderingen bestonden uit dilatatie, intimafibroplasie en trombusvorming. Een MRA-scan van buik, bekken en benen liet goed doorgankelijke aorta-iliacale en femorale arteriën zien. Een CT-scan van het abdomen toonde calcificaties van de renale, mesenteriale, testiculaire, iliacale en peniele arteriën en diffuse calcificaties van de vaatwanden van kleine en middelgrote arteriën (figuur b). Het lumen van de peniele en cavernosale arteriën was nagenoeg totaal geoblitereerd. We behandelden patiënt met antibiotica en hij onderging débridement van het ulcus. We planden patiënt in voor hyperbare-zuurstoftherapie. In de daarop volgende weken ontwikkelde hij echter progressieve respiratoire insufficiëntie op basis van zijn cardiomyopathie, waaraan hij uiteindelijk overleed. Calciphylaxis cutis is een zeldzame aandoening van kleine en middelgrote arteriën met een hoge mortaliteit. Door calciumdeposities ontstaat infarcering van deze arteriën met als gevolg pijnlijke huidulcera. De aandoening wordt vooral gezien bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie zoals bij dialysepatiënten en bij patiënten met hyperparathyreoïdie. Behandeling van patiënten met calciphylaxis cutis bestaat uit het verlagen van de calcium-, fosfaat-, en PTH-spiegels en hyperbare-zuurstoftherapie.

Diagnose

Calciphylaxis cutis.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Vaatchirurgie, Nieuwegein.

Drs. J.E. Oor, arts-onderzoeker; dr. Ç. Ünlü en dr. J.P.P.M. de Vries, vaatchirurgen.

Contact drs. J.E. Oor (j.oor@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. A.M. (Gijs) van Leeuwen, patholoog, droeg bij aan de totstandkoming van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Jelmer E. Oor ICMJE-formulier
Çagdas Ünlü ICMJE-formulier
Jean-Paul P.M. de Vries ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties