Calcifylaxie, levensbedreigende huidaandoening bij nierdialyse

Een dialysemachine.
Bérénice A. Frenken
Louis J. Reichert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6379
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Calcifylaxie is een zeldzame, maar potentieel levensbedreigende aandoening met pijnlijke ulcera en wisselende mate van necrose van de huid. Deze aandoening komt voornamelijk voor bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie. 45-80% van de patiënten overlijdt binnen één jaar na het stellen van de diagnose, waarbij septische complicaties van huidulcera de belangrijkste doodsoorzaak zijn.

Casus

Op de SEH zagen wij een 65-jarige patiënt met aanvankelijk onverklaarde buikklachten en een opmerkelijk abdominaal huidbeeld. CT liet uitgebreide induratie van het subcutane vetweefsel van de buikwand zien, alsmede uitgebreide peritoneale en vasculaire calcificaties. Wegens verdenking op calcifylaxie werd de patiënt opgenomen voor behandeling, maar in een te ver gevorderd stadium, waardoor hij enkele dagen later overleed.

Conclusie

Herkenning van dit ernstige ziektebeeld in een vroeg stadium is belangrijk om verergering te voorkomen en het risico op overlijden te verlagen. De behandeling bestaat uit het wegnemen van risicofactoren, infectiepreventie, pijnbestrijding, intensivering van dialyse en toediening van natriumthiosulfaat.

Auteursinformatie

Rijnstate, Arnhem, afd. Spoedeisende Hulp: drs. B.A. Frenken, anios (thans: Intensive Care, Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen); afd. Interne Geneeskunde: dr. L.J. Reichert, internist-nefroloog.

Contact B.A. Frenken (bernicefrenken@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. Eveline Mutsaers, radioloog (Rijnstate, Arnhem), leverde de CT-scan en het onderschrift bij figuur 2 aan.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties