Een man met een grote tumor op de rug
Open

Diagnose in beeld
28-01-2011
Hamit Çakir en Carmen C. van der Pol

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Chirurgie, Delft.

Drs. H. Çakir, arts-assistent chirurgie; drs. C.C. van der Pol, chirurg.

Contactpersoon: drs. H. Çakir (cakir_hamit@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 03 februari 2010